Nyukruk Galur Nu Di Pikarido Ku Allah Swt

rohangan

di ajar nepi ka liang lahat

Wilujeng Sumping

Website ini merupakan sebuah komunitas Mustadh’afin (Kaum yang Tertindas); kaum yang di jajah secara fisik, pemikiran, politik maupun finansial (Sumber Daya Alam yang di ekploitasi untuk kepentingan kaum Mustakbirin/ Kapitalistik).

Website yang memperjuangkan keadilan di muka bumi, menuju sebuah tatanan yang lebih adil; pembelaan terhadap saudara-saudara kita yang tertindas dibelahan bumi, seperti: Indonesia, Palestina, Thailand Selatan (Patani), Uighur Cina, Pakitsan, Chechnya dan lain sebagainya.

Dengan keyakinan akan datangnya pertolongan Allah Swt disertai dengan amal yang nyata, maka keadilan akan tercipta, dan konsep Rahmatan lil ‘Alamin akan terealisasi, maka kaum Muhajirin kita jadikan pelajaran yang nyata (Q.s. [8] Al Anfaal: 26).

Melalui media ini, kita buat tandingan terhadap media-media Sekular yang selalu mendiskreditan Islam dan Umat Islam.

Insyaallah Pertolongan Allah Swt akan berpihak kepada orang-orang yang tertindas (Q.s. [28] Al Qashash: 5).